SORTAVALA FILMIT


Utifrån en ask med bilder startar berättelsen om morföräldrarnas hemorter i Karelen.

En film om att lämna en

plats och dess minnen. 


Sortavala filmit/Sortavalabilderna, video, 25 min.