Doften av ett minne

Om minnet av ett hem och hur föremål och platser kopplade till det triggar och återskapar de minnen och berättelser de rymmer.
Det betydelsefulla är inte föremål eller platser i sig, utan de minnen de medvetet eller omedvetet frambringar.

I måleri, fotografi och video bearbetas platser och föremål från barndomshemmet.


Bebis, 72X60 cm, olja, 2013


Ask, 72X60 cm, olja, 2012


Burk, 41X33 cm, olja, 2012


Mus, 72x60 cm, olja, 2013


Figur, 100X73 cm, olja, 2013


Karaff, 92X73 cm, olja, 2013


main cv works