DOFTEN AV ETT MINNE


Om minnet av ett hem och hur föremål och platser kopplade till det triggar och återskapar de minnen och berättelser de rymmer.


I måleri, fotografi och video

bearbetas platser och föremål

från barndomshemmet.Ask, olja, 72X60 cm.


Bebis, olja, 72X60 cm.

Figurin, olja, 100X73 cm.

Mus, olja, 72X60 cm.


Karaff, olja, 92X73 cm.


Burk, olja, 41X33 cm.


Sparbössa, olja, 55X46 cm.

Speldosa, olja, 41X33 cm.

Hus, blandteknik, 122X82X92 cm.

Objekt med foto och video av miljöer

från ett förlorat barndomshem.