DET SOM VAR


Ur serie om föremål kvarlämnade när man gett sig av. 


Hästar, olja, 80X60 cm.Ask, olja, 80X60 cm.Fönster,  olja, 80X60 cm.Huset, olja, 80X60 cm.


Det som var, olja 100X70 cm.

HUNDAR


Föremål utifrån en samlares samling. Verkets titel är samma som föremålets hemort.


Tokyo, olja, 60X50 cm.Vasa, olja, 60X50 cm.Stockholm, olja, 60X50 cm.Williamsburg, olja, 60X50 cm.Kungsbacka, olja, 60X50 cm.Göteborg, olja, 60X50 cm.


SNIPOR


Serie målningar utifrån en

samlares samling av gräddsnipor.

Snipor, olja, 100X70 cm.Snipa (serie) olja, 35X27 cm.